Máy thổi khí Dargang DG-800-26

10,000

Model: DG-800-26

Lưu lượng: 9.5 m3/min

Áp suất chân không: 295 mBar

Áp suất đẩy: 390 mBar

Công suất:  7.5 kW / 380v / 50Hz

Xuất xứ: Taiwan