Máy thổi khí Dargang DG-900-16

10,000

Model: DG-900-16

Lưu lượng: 18.9 m3/min

Áp suất chân không: 200 mBar

Áp suất đẩy: 190 mBar

Công suất:  9.0 kW / 380v / 50Hz

Xuất xứ: Taiwan